THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

Hướng dẫn đăng ký thành viên

Để đăng ký thành viên, bạn điền thông tin đầy đủ vào form đăng ký thành viên ở trang Đăng ký thành viên và gửi cho chúng tôi. Hoặc bạn có thể gửi email đến trongnv@pvmr.vn bao gồm các thông tin như sau:

  • Họ và tên (Người phụ trách) (bắt buộc)
  • Chức vụ (tuỳ chọn)
  • Tên công ty (bắt buộc)
  • Địa chỉ
  • Email (bắt buộc)
  • Điện thoại công ty (bắt buộc)
  • Số mở rộng
  • Điện thoại di động
  • Thông tin khác (nếu có)

Khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ tạo và gửi thông tin tài khoản cho bạn.

EIC